Odborníci oceňují především Mezinárodní univerzitu Nisa, která je jako společný studijní projekt technických univerzit v Liberci a polské Wroclawi a Vysoké školy v saské Žitavě a Zhořelci označována za evropský unikát. První ročník absolvují studenti v Liberci, druhý v Polsku a třetí v Německu.

Garantem na TUL je hospodářská fakulta ve spolupráci s fakultou pedagogickou a fakultou mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. Vyučujícím jazykem je angličtina.

„Projektem Univerzity Nisa přispívají zúčastněné školy k vytvoření společného evropského akademického prostoru. Výhodou absolventů jsou praktické znalosti reálií všech tří zemí a především nadstandardní jazykové vybavení. Naučí se německy, česky, polsky a samozřejmě anglicky, což je společný studijní jazyk,“ uvedla děkanka hospodářské fakulty TUL Olga Hasprová.

Aktivity liberecké hospodářské fakulty směrované do zahraničí jsou ale mnohem širší. Velkou zásluhu na tom má Akademické koordinační centrum (ACC) se sídlem na Technické univerzitě v Liberci.

„Pořádáme mezinárodní studentské konference, semináře a sympozia. Například mezinárodního semináře pro vysokoškolské studenty ekonomických oborů v Euroregionu Nisa se letos v listopadu zúčastnilo 30 studentů z Hospodářské fakulty TUL a studenti z polské Jelení Hory a studenti z partnerské Fachhochschule Zittau / Görlitz,“ řekla koordinátorka české části Euroregionu Nisa a vedoucí sekretariátu ACC Helena Neumannová z liberecké hospodářské fakulty.

Připomněla také letošní druhý ročník mezinárodní konference v saském Marienthalu. Jejími ústředními tématy byla internacionalizace vysokoškolského vzdělání v Euroregionu Nisa a mezinárodní formy vzdělávání, zejména v magisterských a doktorských studijních programech.

Cena inovace je spojená s finanční odměnou 1000 Eur. Tyto peníze fakulta podle děkanky Olgy Hasprové investuje do dalšího prohlubování a rozšiřování svých zahraničních aktivit.

„Chceme zintenzivnit spolupráci především s polskou stranou. Připravujeme projekt, který umožní pedagogům a studentům vzájemně poznat právní, daňové a účetní prostředí a celkově zlepšit povědomí o hospodářské sféře, včetně podmínek pro drobné podnikatele,“ nastínila plány děkanka. Udržovat kontakty se zahraničními univerzitami je podle ní v současné době nezbytnou podmínkou pro další upevňování pozic Hospodářské fakulty TUL.

Cenu Inovace pořádá každoročně Okresní hospodářská komora v Liberci pro české, německé a polské firmy, sdružení a podnikatele v Euroregionu Nisa. Na organizaci se podílí také Akademické koordinační centrum Euroregionu Nisa se sídlem na Technické univerzitě v Liberci.

Firmy soutěží ve dvou kategoriích: Best Innovation, ve které letos zvítězila firma Retap, s.r.o. a kategorie Best Partnership, ve které excelovala Hospodářská fakulta TUL. Z iniciativy ACC byla do soutěže letos poprvé zařazena také třetí kategorie - Cena Inovace student 2008.