Podle tiskového mluvčího libereckého magistrátu Martina Korycha totiž ztrátu pokryly nevyčerpané prostředky z rozpočtu města. Závěrečný účet, který schválila na svém posledním zasedání rada města, tak dává naději příspěvkovým organizacím města, že si ještě v průběhu letošního roku přilepší.

Během sestavování nového rozpočtu jim město na konci minulého roku zkrátilo některé dotace. To se dotklo například obou městských divadel. Pro ně je ve schváleném návrhu rozpočtu na letošní rok připravena částka o 13,5 milionu korun nižší, než tomu bylo loni. Na vyrovnání této ztráty si však budou muset ještě počkat.

Město s ohledem na možné důsledky hospodářské krize přebytek mezi příspěvkové organizace zatím nerozdělí. Přebytek bude v případě potřeby využit na pokrytí očekávaných ztrát, případně na úhradu neuhrazených účtů na už schválené akce.

„Co se příjmové stránky rozpočtu týče, největší podíl v městské kase tvořily daňové příjmy v celkové výši 1,3 miliard korun. Nedaňové příjmy byly ve výši 123 milionů korun a více než 240 milionů z objemu rozpočtu tvořily kapitálové příjmy. Dotacemi město získalo téměř miliardu korun,“ řekl Deníku tiskový mluvčí libereckého magistrátu Martin Korych s tím, že naopak nejvíce prostředků, zhruba 1,7 miliardy korun, odčerpaly z městské kasy běžné výdaje. „Další miliardu uvolnilo město na kapitálové výdaje,“ dodal tiskový mluvčí libereckého magistrátu.

V letošním roce by mělo město hospodařit s rozpočtem téměř o jednu miliardu korun menším. Zastupiteli schválený návrh totiž počítá s příjmy a výdaji ve výši 1, 725 miliardy korun. Důvodem značného zeštíhlení rozpočtu pro letošního rok je především skutečnost, že město již nebude čerpat dotace, které byly určené k výstavbě infrastruktury pro mistrovství světa v klasickém lyžování.