Pavel Jirsa.Jirsa ve funkci nahradil svého předchůdce Adolfa Klepše, který zemřel náhle loni na Sněžce na zástavu srdce. Bylo mu pouhých 53 let. Do konkursu na šéfa krkonošské horské služby se přihlásili celkem čtyři uchazeči. Vítěz měl být jmenován od 1. května, proti výsledkům se nikdo z protikandidátů neodvolal a Jirsa byl jmenován už nyní.