Jsou to dva roky zpátky, kdy si Jana Lindová z Liberce vylezla v doprovodu zkušenějších kamarádů na svou první skálu. Doteď na to nezapomněla. „Byl to můj první obrovský zážitek. Lezli jsme Suché skály, oni tam byli jako doma, já nováček, ale atmosféra parádní. Překvapilo mě, když mi řekli, že nemůžu lézt, kdykoliv mě napadne, že je potřeba to sledovat a chovat se slušně k přírodě a k hnízdícím ptákům,“ popsala Lindová. Dodnes se prý mnohému učí. Nejenom tomu, jak lézt, ale i jak se chovat šetrně a ohleduplně k přírodě.

Jana se přidala k partě solidních lezců. Lidí, kteří dodržují pravidla a nelezou po skalách bez ohledu na okolí nebo potřeby přírody. Lajk by si totiž mohl myslet, že když si vzpomene, že chce někam vylézt, stačí vzít výbavu a vyrazit. Ale opak je pravdou. Ne všechny skály jsou pro horolezce a ne všude se dá lézt, kdykoli člověka napadne.

Od prvního červencového dne se zpřístupnila lidem milujícím lezení zbývající část jedněch z nejoblíbenějších skal v regionu - Suché Skály. Konkrétně Sokolí věž mezi cestami Sokolí stěna na a Sokolí hrana, varianta Sokolníkův direkt. Dále Měsíční údolí a Drábovna na Kozákově, v Prachovských skalách věže Vrak, Vráček, Kobyla, Kobylí věž a Hříbě v obvodu Lahole. Na Hruboskalsku se lezcům otevřel obvod Čertova ruka a věže Maják, Dračí věž a Úzká neznámá, v Příhrazských skalách zase ostroh se skalní věží Indián včetně objektu v protilehlé straně údolí od Zvonice po Vřesovou věžičku. V těchto místech totiž není povoleno lézt do 1. července po skalách kvůli hnízdění dravců.

„Pravidelně nám tady hnízdí výři a sokoli. Jejich mladí už odlétli, a tak zpravidla od 1. července umožňujeme opět po skalách lézt,“ potvrdil vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český ráj Jiří Klápště. Výstup na skály totiž není možné provádět, kdekoliv a kdykoli člověka napadne. Seznam míst určených pro lezení v Českém ráji i okolí je k dispozici na stránkách ceskyraj.nature.cz.

Že by lidé rušili ptáky v době hnízdění, není podle šéfa správy chráněné oblasti naštěstí časté ani jinde. „Máme skvělou spolupráci se členy Českého horolezeckého svazu, kteří sami hlídají, aby tam někdo nelezl, když se nesmí. Proto jsme v poslední letech ani nemuseli řešit žádný případ porušení omezení,“ vysvětlil Klápště a podotkl, že v případě Českého ráje jsou v tomhle místní horolezci skvělí. „Pravidla neporušují,“ poznamenal vedoucí správy CHKO.

Obezřetní kvůli mladým některých opeřenců by ale neměli být lidé jen ve skalách. Se začátkem prázdninové sezony ochranáři prosí lidi, aby byli ohleduplní třeba u rybníků, kde ještě nejsou všechna mláďata schopna úniku. „Kolem některých rybníků, kde hnízdí jeřábi, kteří v současnosti ještě nemají vzletná mláďata, bych byl rád za obezřetnost návštěvníků. Týká se to zejména rybníků Žabakor a rybníku v Sedmihorkách,“ požádal Klápště. Děti by neměly mladé ptáky honit nebo se jich snažit dotknout, i když podle ochranáře stejně jeřábi utečou.