„Zastupitelstvo bude respektovat hlas občanů a ukončí spolupráci s firmou W.E.B Větrná energie. Projekt větrného parku bude tedy pozastaven v Horní Řasnici, ale pokračovat bude v Dolní Řasnici a Krásném Lese, kde nebyly návrhy na referenda předloženy,“ sdělil starosta Radek Haloun.

Otázka v referendu zněla „Souhlasíte s tím, aby obecní zastupitelstvo Horní Řasnice neprodleně zastavilo všechny kroky k výstavbě větrných elektráren s firmou WEB Větrná Energie s.r.o., IČ 26282895, se sídlem Ríšova 149/21, Žebětín, 641 00 Brno na území obce a odmítlo takto navrhovanou úpravu územního plánu?“ Proti ukončení spolupráce se vyslovilo 53 % hlasujících. „Ráda bych ocenila, že občané aktivně vyjádřili svou vůli, ovšem zároveň ale považuji za znepokojivé, jakou roli v jejich rozhodování sehrála série nepřesností, ale i naprostých mýtů, která v posledních týdnech opanovala mediální prostor i diskuzi v obci,“ uvedla k výsledku referenda jednatelka společnosti W.E.B Větrná energie Michaela Lužová.

Samotný projekt Větrného parku Řasnice nekončí. Sedm z plánovaných devíti větrníků stojí na území dalších dvou obcí, se kterými bude společnost nadále intenzivně spolupracovat. „Zakládáme si na tom, že jsme dobrým sousedem, který otevřeně komunikuje a za vybudování elektráren vždy nabízí férové odměny či bonusy. Projekt bude nadále postupovat podle všech dohod i požadavků státu a se vší ohleduplností vůči místním obyvatelům,“ nastínila plány Lužová.

Hasiči předvedli nově pořízenou techniku, nechyběla ukázka práce kynologů.
FOTO: Hasiči předvedli nově pořízenou techniku, nechyběla ukázka práce kynologů

Společnost společně s vedeními obcí v roce 2019 uspořádali anketu, aby zjistili, jestli místní lidé s plánovanou výstavbou souhlasí. Ve všech obcích tehdy hlasovaly více než dvě třetiny občanů pro výstavbu. Podle členek přípravného výboru za konání místního referenda tehdy anketní otázka nezohledňovala celý větrný park jako celek, informace od investora byly tendenční. „Obec už v roce 2020 podepsala závaznou smlouvu s investorem, kterou na sebe převzala nepřiměřené závazky. Předem se tak vyloučila z možností projekt dále jakkoli více ovlivnit a konstruktivně pracovat s případnými dalšími připomínkami např. ze stran občanů,“ odůvodnila konání referenda Jolana Bláhová.

Jejich cílem bylo, aby si lidé takový zásah do klidové zóny s ornou půdou, blízko obydlí i lesů, skutečně rozmysleli v souvislostech. „Ráda bych tímto za občanskou iniciativu poděkovala všem, kteří nám vyjádřili podporu, také zastupitelům, kteří se nebáli komunikovat s námi čestně. Nevíme v současné době o žádné jiném konkrétním projektu, s žádným investorem jsme nejednali, ač se zde takové zprávy šířily. Teď záleží na obci a prioritách občanů, jakou krajinu si zde obhájí do dalších let,“ zdůraznila.

Naopak předseda Komory obnovitelných zdrojů energie je názoru, že se lidem v Horní Řasnici nepodařilo vysvětlit, že moderní, efektivní větrné elektrárny jsou lepší než plyn od Putina. „Přitom můžou pomoci jim i nám všem k čisté a cenově dostupné elektřině, zaměstnanosti i od závislosti na Rusku. Šest otáček moderní větrné elektrárny trvá asi půl minuty a zajistí elektřinu průměrné domácnosti na celý den. Oceňuji práci starosty, který ustál tlak a dokázal hájit férovou nabídku jedné z nejzkušenějších firem v oboru před svými voliči," dodal Štěpán Chalupa.