Podle Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) se mají denní teploty v Libereckém kraji v pátek vyšplhat až na 27 až 30 °C. V noci na sobotu se očekává 17 až 13 °C.

Nejvíc prověří odolnost opalovacích krémů a poctivost pitného režimu sobota 15. července. Meteorologové očekávají v regionu jasno až polojasno. Odpolední teploty překročí 32 °C. Na Českolipsku bude ještě tepleji. Výhled ukázal 33 až 37 °C, proto zde bude platit druhý stupeň výstrahy, tedy vysoký stupeň nebezpečí, od sobotních 11 do 19 hodin. 

Spánek na slunci může přinést nepříjemné zdravotní komplikace.
Úžeh není úpal. Poznejte rozdíl a způsob, jak se vyhnout letním potížím

Velmi vysoké teploty budou znamenat velmi vysokou zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace.

„Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům. Navíc je tu nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem," varuje ČHMÚ.

Ilustrační snímek
Vedra udeřila. Počasí umí potrápit i zvířata, chyby majitelů mohou být fatální

Současně platí výstrahy před požáry. Zejména na polích a dalších porostech. Pro Liberecko a Jablonecko bude v platnostni nízký stupeň nebezpečí. Na Českolipsku se riziko zvýší na vysoké od sobotního rána.

„V důsledku dlouhotrvajícího sucha hrozí vysoké nebezpečí vzniku požárů, které se mohou rychle rozšířit a způsobit velké škody a ohrozit lidské životy. Lidé by měli také dbát na úsporné hospodaření s vodou. Všímat si jakýkoliv náznaků vznikajících ohnisek požárů a to i v místech po předešlých požárech - je tu možnost pokračujících požárů v podzemí kořenovým systémem, v rašeliništích a podobně. Při výjezdu zemědělské techniky je nutné zkontrolovat její technický stav a odstranit případné závady. V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské techniky. Při probíhajících žních se zemědělcům doporučuje dohodnout se s profesionálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách u pole se základní hasičskou technikou," radí hydrometeorologický ústav.

Kvůli vysokým teplotám je zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. V období sucha je například zakázáno spalovat hořlavé látky na volném prostranství, zejména rozdělávat ohně či používat přenosné vařiče, a kouřit v lesích. Mimo zástavbu je též zakázáno používat zábavní pyrotechniku.