V rámci akce připravily program pro malé i velké místní organizace a přijeli i přespolní trhovci. Lidé si mohli koupit dobroty, dárky ve stáncích a nechyběl ani hudební program. V sobotu se také uskutečnilo slavnostní žehnání sloupu se sochou Panny Marie a sochami světců, který stojí na náměstí od roku 1710.

Ve středu celého sousoší stojí pískovcový sloup v korintském slohu zakončený sochou P. Marie, jež má u nohou půlměsíc a nad hlavou svatozář s hvězdami. Je postaven na kvádru, který má vpředu nápis HANC MATRI OFFERT PLEBS LIBENAUENSIS (tuto sochu věnují Matce Boží hodkovičtí občané). Na bočních stranách jsou latinské nápisy: VIrgo potens fortIs CLeMens pIa fiDeLIs protege nos (Panno mocná, silná, laskavá, zbožná, věrná ochraňuj nás). Na protější straně je vytesáno: A peste faMe beLLo et InCenDIo VIrgo pIa noserIpe (moru, hladu, války a ohně zbav nás, Panno zbožná). Sečteme-li latinské číslice v každém nápise, vyjde nám vždy letopočet 1710, kdy bylo sousoší vybudováno. Okolo sloupu je balustráda se šesti sochami. Vlevo je to sv. Václav, Anděl strážce a sv. Vojtěch, napravo pak sv. Prokop, sv. Jan Nepomucký a sv. Florián. Výstavba celého sousoší trvala 14 let. Nejprve byl postaven sloup a později balustráda se čtyřmi sochami. Sochu anděla a sv. Jana Nepomuckého sem umístili až v roce 1775.