„Materiál je už hotový a připravený k projednání v radě města. Doufám, že do konce letošního roku bychom mohli mít hlavního architekta vybraného," uvedl radní ZpL Josef Šedlbauer.

Podobných termínů už ale zaznělo v Liberci mnoho. Spor o post hlavního architekta se tu táhne roky jak červená niť. Předchozí vedení města zřídilo alespoň tzv. Radu architektů s poradním hlasem, ta už ale tři roky nefunguje. „Nefunguje, protože ji nové vedení zrušilo. Byla to marnost nad marnost, její závěry nikdo nerespektoval, vůbec nebyla partnerem pro politiky," uvedl na veřejné debatě architekt Jiří Plašil. Nejen on tak upozorňuje na to, že klíčové budou v tomto případě kompetence, které hlavní architekt od města dostane.

„Důležité bude i to, zda bude mít personální pravomoci, jestli bude moci rozhodovat, kdo na jeho odboru bude pracovat. V lidech, kteří tam jsou dnes, je hodně zakopaný pes," přidal se i architekt Jiří Janďourek.

Návrh Změny počítá s tím, že hlavní architekt by měl být součástí magistrátu, s čímž ale většina odborníků nesouhlasí. „Když bude součástí magistrátu, navíc v pozici vedoucího úseku, který bude mít pod sebou třicet lidí, stane se z něj chtě nechtě úředník, který se utopí v administrativě. U nás jsme najali externistu, který má plnou moc zastupovat město při všech řízeních. Naučili jsme se ho respektovat, bez jeho souhlasu se neprodá jediný pozemek, nerealizuje se žádný projekt, i ty soukromé musí mít jeho souhlas," uvedl místostarosta Chrudimi Jan Čechovský.

NAJDE SE NĚKDO?

„Já bych se rovněž klonil nejprve k externí spolupráci, aspoň se dají vychytat mouchy. Navíc externistu si město najímá, je to jiná pozice pro jednání než běžný zaměstnanec úřadu. Pokud nebude mít hlavní architekt důvěru politiků, kteří ho budou respektovat, není se o čem bavit. Proto jsem zvědavý na toho odvážlivce, který se do Liberce přihlásí," myslí si Jakub Chuchlík, který dělá hlavního architekta v Mnichově Hradišti. Nepřímo tak naráží na prostředí plné nedůvěry, které teď ve vedení města panuje.

„Když nebude hlavní architekt v organizační struktuře magistrátu, hrozí, že po změně vedení města může externista skončit, jako se to stalo například v Litomyšli," oponuje Jindřich Felcman, který návrh Změny vypracoval.