Na tyto otázky odpoví nabídkové řízení, které v červnu 2012 hodlá vypsal Liberecký kraj. Smlouvy s většinou autobusových dopravců vyprší právě za tři roky a podle nařízení EU je není možné obnovit. Tendr je stanoven na částku 1,68 až 2,10 miliardy korun. Vítěz či vítězové ovládnou autobusovou dopravu v kraji na 8 až 10 let. Kraj si přitom uvědomuje, že za tři roky může být situace v dopravě naprosto odlišná než dnes.

Částka 2 miliardy vychází z celkové kompenzace, kterou Liberecký kraj platí dopravcům zajišťujícím veřejnou službu za jejich prokazatelné ztráty. Jen letos to bude neuvěřitelných 221 milionů korun. Při desetileté smlouvě by byl příspěvek desetinásobný.

„Přitom ale není známa celá řada faktorů, které mohou výši nutné kompenzace ovlivnit jako je například vývoj veškerých cen vstupů, DPH, počtu cestujících, rozsah zajišťované obslužnosti atd. I na tyto parametry bude třeba při přípravě nabídkových řízení pamatovat,“ dodává náměstek libereckého hejtmana za dopravu Martin Sepp.

Roli bude hrát i to, kolik do společného měšce s nápisem „Doprava“ přisypou jednotlivé obce. V současnosti je takto získáváno 25 milionů ročně. Příspěvky obcí jsou získávány na základě jednoletých smluv, jedná se o dobrovolnou záležitost. „Parametry a kritéria nabídkového řízení budou konkretizovány v následujících měsících a budou řešeny až v rámci zadávacího řízení. Primárním cílem Libereckého kraje je ale samozřejmě zvyšovat kvalitu, servis a komfort veřejné dopravy,“ doplnil Martin Sepp.

Nabídkové řízení hodlá kraj vypsat jako veřejné, budou v něm zahrnuty všechny linky a jejich spoje, u kterých v současné době Liberecký kraj hradí prokazatelnou ztrátu z provozování v režimu závazku veřejné služby.

V současné době najezdí autobusoví dopravci v Libereckém kraji ročně necelých 12 milionů kilometrů, tedy o více než milion více než v roce 2010. Mezi největší dopravce, kteří mají do roku 2014 uzavřeny smlouvy, se řadí BusLine (do roku 2010 ČSAD Semily) se svými 90 provozovanými linkami. Druhým je ČSAD Česká Lípa a.s., která zajišťuje 46 linek.

V Libereckém kraji ale jezdí i malí dopravci, kteří mají s krajem smlouvy. Patří mezi ně například Osnado a Transcentrum bus, které jsou součástí skupiny Arriva. „Nejmenším dopravcem se tak stala společnost Compag Cz, která provozuje jedinou linku v oblasti Mimoně a Ralska,“ doplnil Viktor Liška, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Libereckého kraje. Největší díl společného koláče si uhryzne BusLine, které kraj ročně na kompenzaci ztrát vyplatí 101,5 milionu korun. 58 milionů zaplatí kraj ČSAD Česká Lípa, 50 milionů ČSAD Liberec.