Kromě odborné poroty, která bude posuzovat celkovou výtvarnou úroveň řešení, originalitu a inovativní přístup zpracování, kvalitu polygrafického zpracování a společenský přínos, může v soutěži do 23. dubna 2018 hlasovat také veřejnost. A to prostřednictvím webu http://kalendarroku.cz/soutez/hlasovani. Na dvanácti listech jsou v návaznosti na zásadní historické události posledních sta let vyobrazeny vybrané momenty spjaté s naším regionem.