Místní obyvatelé přezdívají parku „Mrtvolky“, lidové pojmenování odkazuje na existenci jednoho z největších libereckých městských hřbitovů, právě pod pozemkem parku.

„Pohřebiště bylo po ukončení procesu pohřbívání těl v padesátých letech minulého století sanováno pouze částečně. To s sebou v současné době přináší řadu problémů, které se vyznačují pohybem a propadem terénu na několika místech parku,“ informovala mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Město tak přistoupilo k terénnímu průzkumu a na pěti místech parku archeologové odkrývají hluboké prostory, které vydávají stopy odkazující na historii města pod Ještědem. V následujících týdnech zde budou probíhat archeologické práce, které přinesou zajímavé postřehy o liberecké historii.

Následně pak může město tyto prostory zabezpečit tak, aby provoz v oblíbeném parku nebyl omezen. „Archeologický průzkum potrvá do podzimních měsíců. Nalezené historické artefakty a kostry, které jsou nyní s opatrností vyjmuty z pohřebiště, si kolegové ze Severočeského muzea odvezou k prozkoumání a následnému uložení do muzejního archívu. Překvapením pro nás samotné byl nález kosterních pozůstatků členů významné liberecké rodiny Demuthových,“ dodal náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.