„Jedná se o dům čp. 74 na roku náměstí, který byl značně staticky poškozen,“ sdělila mluvčí frýdlantské radnice Martina Petrášková s tím, že statické zajištění probíhá ve dvou etapách.

„První etapa prací na tomto objektu bývalého klubu probíhala od května do prosince minulého roku. Šlo o statické zajištění spodní části krovu a prostor půdy,“ vysvětlil Milan Kysela z investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant. V rámci této první etapy prací byla provedena oprava a statické zajištění stávající konstrukce „spodní“ části krovu a dřevěného stropu pod půdou. „První etapa statického zajištění objektu přišla na 2 583 560 korun, na akci přispěl na vodorovné konstrukce, ztužující ocelová táhla, Liberecký kraj, a to částkou 275 421 korun,“ dodal Kysela. Druhá etapa oprav bude zaměřená na zajištění prvního patra. Celkem vyjde rekonstrukce na téměř 3,7 milionu.