Hejtman se v souvislosti s možnou změnou formy nemocnice z akciové společnosti zpět na neziskovou organizaci vyjádřil následovně: „Nemyslíme si, že by zdravotnictví mělo být výdělečnou fabrikou. Akciová společnost vytváří zisk na úkor zdravotní péče.“

Právě tento názor se však hluboce dotkl zaměstnanců liberecké nemocnice. Ti proto ve spolupráci s odborovými organizacemi vydali prohlášení k výroku hejtmana k práci zdravotníků.

„My zdravotníci jsme vždy pracovali a pracujeme plně pro naše pacienty a jestli jsme někdy pracovali na něčí úkor, tedy to bylo na úkor náš, našich rodin, našeho soukromého života a na úkor našeho finančního ohodnocení, což je celkový problém ve zdravotnictví, který právě v akciové společnosti se začínal vyvíjet pozitivněji, ale v žádném případě se ani v nejmenším nedotkl pacienta,“ stojí doslova v prohlášení.

V jeho závěru ještě zaměstnanci vyzývají hejtmana k otevřenému jednání na toto téma. To by se mělo uskutečnit přímo v nemocnici a za účasti zaměstnanců.

Vedení dává od vyjádření ruce pryč

Vedení nemocnice se k iniciativě zaměstnanců a odborů nechtělo příliš vyjadřovat. „Nebyla to naše iniciativa, vzniklo to přímo mezi lidmi. Můžeme však potvrdit, že zmíněný výrok se jich opravdu dotkl,“ uvedl generální ředitel Krajské nemocnice v Liberci Luděk Nečesaný. Odborové organizace prohlášení distribuují po nemocnici a zaměstnanci ho mají možnost podepisovat.

Sociálně demokratické vedení Libereckého kraje chce formu nemocnice změnit na neziskovou ještě v průběhu letošního roku. Změna byla jednou z priorit ČSSD ještě před loňskými krajskými volbami.

Snahu Libereckého kraje, který je zřizovatelem nemocnice, však komplikuje fakt, že v liberecké nemocnici má sedmnáctiprocentní podíl město Liberec. „Současné platné stanovy Krajské nemocnice Liberec a.s. neumožňují jakékoli změny právní formy společnosti bez souhlasu obou akcionářů,“ uvedl k záměru Libereckého kraje primátor města Liberec Jiří Kittner.