Poctu hejtmana Libereckého kraje za rok 2008 si odnesli architekti Zdeněk Patrman (in memoriam), Otakar Binar, Karel Wünsch, Stanislav Libenský (in memoriam) a Jaroslava Brychtová, kteří se podíleli na stavbě Ještědu a jeho interiérů, dále Petr Čáp ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje za lidský přístup k pacientům, významný liberecký herec Vojtěch Ron (in memoriam), Dobroslava Kricklová, která jako pěstounka vychovala již řadu dětí, stavitel Eduard Anděl a akademický malíř Rudolf Novotný (in memoriam).

„Myšlenka vzniku ocenění vznikla již v roce 2006, když jsme připravovali reprezentativní vydání knihy Liberecký kraj – Osobnosti,“ připomněl hejtman Petr Skokan. „Věřím, že z každoročního udělování Pocty hejtmana se stane i nadále tradice našeho regionu,“ dodal.