Osobnosti oceňoval hejtman už pošesté. „Pocta se uděluje osobnostem, které svou prací a mnohdy celoživotním dílem přispěly k věhlasu našeho kraje. Jsou to všechno mimořádně silné osobnosti ze všech oblastí lidské činnosti. Tímto slavnostním aktem bych oceněným za jejich práci, skutky, tvorbu a dílo, na které jsou a budou občané Libereckého kraje právem hrdí, vyjádřil hluboký obdiv a velký dík,“ řekl hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.

Miloslav Nevrlý (*1933),
zoolog, publicista, spisovatel, cestovatel, turista a skaut

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (obor zoologie). Ještě před promocí získal místo zoologa v Severočeském muzeu v Liberci. Tam pracoval až do odchodu do důchodu, po většinu doby jako vedoucí přírodovědeckého oddělení. Svůj zájem věnoval zejména Jizerským horám. Profesně se zabýval nejen studiem tamní zvířeny netopýrů, ale i obecnou historií tohoto pohoří, o kterém napsal řadu větších i menších prací.

Nejznámější je jeho Kniha o Jizerských horách, za kterou obdržel v roce 1976 výroční nakladatelskou cenu. Jako terénní pracovník se stal autorem i mnoha turistických publikací a map. Podílel se na koncepci a tvorbě Turistického průvodce Jizerskými horami. Skautem se stal po válce.

Po roce 1968 pomáhal vést v Liberci 12. skautský oddíl. Je znám pod přezdívkou Náčelník.

Jan Šolc (*1938)
filosof a dlouholetý pedagog

Působil mimo jiné jako poslanec Federálního shromáždění, delegát u Parlamentu NATO, předseda Akademického senátu TUL, prezidentský poradce či předseda Etického fóra ČR. Přednášel pro Institut Ministerstva vnitra ČR, Úřad vlády, Český úřad zeměměřický a katastrální, Phare aj. Témata: veřejná správa, etiketa, etika, politologie. V současné době je v důchodu. Externě přednáší etiku a rétoriku na Technické univerzitě v Liberci.

Vladimír Komárek – in memoriam (*1928, + 2002)
český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog

Patřil k předním osobnostem českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky a ilustrace si svou podmanivostí získaly nejen pozornost, ale i srdce mnoha lidí.

Milovaným krajem Vladimíra Komárka bylo Semilsko, kde se narodil a kde prožil i podstatnou část svého života. Studia začal na umělecké sklářské škole v Železném Brodě a v roce 1946 byl přijat na Akademii výtvarných umění. Po dvou letech však přestoupil na Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kde v roce 1954 absolvoval u prof. Karla Štipla. Byl členem významného Sdružení českých umělců a grafiků Hollar.

Svojí malířskou tvorbou Vladimír Komárek oživil slavnou tradici české imaginace. Komárkovým vyjadřovacím prostředkem byly především velmi jemné barvy a neostré kontury, což vnáší do jeho obrazů jedinečnou atmosféru.

Václav Helšus (* 1947)
český herec a dramatik

V letech 1973 – 1979 působil ve Studiu Y, kde uplatňoval principy improvizovaného a autorského herectví. Od roku 1979 člen Divadla F. X. Šaldy v Liberci (1987 – 89 angažmá v Národním divadle v Praze). Autor monologů a divadelních scénářů. V sedmdesátých letech patřil k jedničkám liberecké Ypsilonky v inscenacích Michelangelo Buonarroti, Ubu králem, Kovář Stelzig.

Za svou kariéru ztvárnil role v mnoha filmech, televizních filmech a seriálech například filmy Holka na zabití, Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, Kanárek, Indián a sestřička či seriál Život na zámku. V nejbližší době se objeví ve snímku Josefova cesta režiséra Ivo Trajkova.

Václav Cihlář (*1932)
lékař

Stál u zrodu dětské chirurgie v liberecké nemocnici. Při srpnových událostech v roce 1968 se velmi aktivně zúčastňoval pomoci a ošetřování raněných občanů. Pro své následné lidské a profesní postoje byl postižen nepřízní tehdejšího vedení. Po roce 1989 byl krátkodobě ředitelem Nemocnice v Liberci a dále působil jako krajský revizní lékař VZP.

Miloslav Dvorský (*1936)
dělník, švec, cihlář

Pan Miloslav Dvorský žije v Českém Dubu od roku 1958, v kterém přišel za bydlením a prací do místní cihelny, kde až do roku 1995. Stal se brankářem místního fotbalového klubu a několik let tak pomáhal získávat vavříny našemu městu na sportovním poli. Ke sportu měl vždy velmi blízko a rád předával zkušenosti těm nejmenším.

V letech 1960 – 1966 působil jako náčelník místního Sokola a vedl také dětský volejbalový oddíl. Všichni pana Miloslava Dvorského známe především jako člověka, který velkou část svého života zasvětil našim nejmenším. Byl u zrodu místní organizace Junák a po ukončení jeho činnosti se ještě dalších 16 let věnoval dětem a mládeži. Za svůj život vedl nebo se podílel na organizování 40 táborů pro děti. Za svou práci s dětmi obdržel také dvě významná státní ocenění.