Hejnické slavnosti navazují na tradiční Hejnickou pouť, která se slaví u příležitosti vysvěcení Baziliky Navštívení Panny Marie v tomto městě. I v letošním roce se uskutečnila veliká kulturní akce spojená s nabitým programem v centrální části před areálem Baziliky. Nechyběl veliký ohňostroj, pouťové atrakce a stánkový prodej v ulicích doplněný o řemeslný jarmark před kostelem. „Chceme, aby návštěvníci prožili v Hejnicích krásné chvíle, díky kterým se sem budou i nadále vracet," řekl starosta Hejnic Jiří Horák (ODS). Podle něj se postupem jednotlivých ročníků tato akce změnila v městské pouťové slavnosti spojené s hudebním festivalem, který má v tomto malebném podhůří Jizerských hor neopakovatelnou atmosféru.

Festivalové hvězdy

Největšími hudebními hvězdami festivalu byli kapela Kryštof a Václav Neckář. „Jsme s dcerou nadšené, žije to tady, těšíme se na Vašíka," řekla návštěvnice Týna Suchánková.

Dále se na pódiu v průběhu obou víkendových dnů vystřídala celá plejáda známých i méně známých umělců. „Z každé prodané vstupenky věnujeme 10 korun na odstraňování škod po současné povodni obci Vojkovice u Kralup v postižené oblasti," uvedl starosta. Hejnice si totiž moc dobře pamatují, jak jim bylo při povodních s katastrofálními následky v roce 2010. Dodnes je v okolí patrné, kudy se velká voda prohnala a jaké škody za sebou zanechala.

Doprovodný program

Součástí slavnostního víkendu byla i nedělní možnost využít vyjížďky historickým autobusem Škoda 706 RTO. Okružní jízdy vedly na trase Hejnice Lázně Libverda Bílý Potok Hejnice.

Slavnosti provázela také velice zajímavá výstava fotografií z fotokroniky Hejnic. Na nich jsou zvěčněné prvomájové průvody nebo vítání občánků. „Hlasováním bude rozhodnuto o ročníku, který poputuje do rámů a na výstavní zdi. Vybereme ty nejzajímavější listy z archivu, aby se i návštěvníci města mohli podívat, jak to u nás před lety vypadalo a co se zde konalo," vysvětlil Jiří Horák.