Její výše představuje 85 % celkových nákladů. Chodník povede od restaurace Kongo až na otočku autobusu na Ferdinandově. V následujících týdnech proběhne vysoutěžení zhotovitele a stavební práce začnou na jaře příštího roku. Součástí bude i rekonstrukce dešťové kanalizace od kamenného mostu u kostela až na křižovatku u zrcadla. Náklady na ni se pohybují v rozmezí 2 až 4 milionů, to půjde čistě z peněz Hejnic.