Zvony baziliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích svolávaly v sobotu dopoledne na mši. Na zádušní mši. Přesně před rokem, 7. ledna 2011 totiž předčasně po těžké a zákeřné nemoci odešel muž, který se jako nikdo jiný zasloužil o to, jak toto dříve slavné poutní místo severních Čech dnes vypadá. Páter Miloš Raban. Kněz, absolvent systémového inženýrství na ČVUT v Praze a teologie a filozofie na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Muž, který nejen modlitbou, ale i konkrétními činy dokázal z trosek pozvednout bývalý františkánský klášter, na němž se podepsalo 40 let komunismu.

Sháněl peníze na obnovu baziliky i kláštera kde se dalo – od tuzemských i zahraničních nadací, církví, státu, sponzorů. Šedesát milionů korun na celkovou rekonstrukci kláštera, které běžní sponzoři nedokázali pokrýt, získal z Evropské unie. A vytvořil dílo nebývalé hodnoty.

Páter Miloš Raban byl nesmírně charismatickým člověkem, silnou a originální osobností, což potvrdí každý, kdo měl to štěstí a čest se s ním během jeho krátkého dvaašedesátiletého života setkat. Ať šlo o věřící v raspenavském kostele, kde po návratu z emigrace v 90. letech sloužil jako farář nebo studenti filozofických přednášek, které poutavě a v netradičním duchu vedl na půdě Pedagogické fakulty liberecké univerzity, kde byl také v letech 2005 – 2007 děkanem.

„Byl to člověk schopný navazovat kontakty, ať už to bylo v církvi, ve škole, či ostatních sférách života. Důležité bylo, že uměl ukázat veřejnosti, jakým přínosem církev pro společnost je, že je tu proto, aby lidem pomáhala a že není potřeba se jí bát. Byl ale také skutečným duchovním otcem. Všichni, kdo hledali ve svém životě nasměrování, kdo prožívali krize a těžkosti, u něj vždycky našli oporu, dokázal každému nalít novou důvěru do života,“ připomněl Rabanovu osobnost farář farnosti v Ruprechticích a člen františkánského řádu, otec Bartoloměj.

Sám ji hledal ve víře i ve chvílích nejtěžších. „Když jsem ho v jeho posledních chvílích navštívil v nemocnici, snažil jsem se ho posílit. „Až odejde,“ říkal jsem mu,“ bude v tom, co se bude o tobě říkat, v tom, co z tvých prací budou lidé číst, co jsi dokázal, tvůj další, tvůj druhý život,“ připomněl jednu z posledních vzpomínek na pátera Miloše Rabana farář, vysokoškolský pedagog a blízký přítel Michal Podzimek. „Miloš se na mě podíval, odmlčel se a pak řekl: Druhý život není!“

V atmosféře, která zádušní mši provázela, silnější než stovky popsaných stránek, nešla tato poslední slova vyložit jinak než jako poselství, jak moc záleží na každém okamžiku našeho života, na tom, jak dokážeme naplnit každý den. Protože jen to dává našemu bytí smysl i přesah.

Díky rodině Miloše Rabana byla také přesně na rok od jeho předčasné smrti nainstalována ve Valdštejnské kapli pamětní deska, která odkaz tohoto výjimečného člověka připomíná také ve slovech Janova evangelia: „Já jsem život“.

„Je to místo, kde Miloš Raban nejraději pobýval, které pro něj mělo hluboký smysl, tady se modlil a pracoval,“ připomněl při odhalování pamětní desky v závěru zádušní mše duchovní Michal Podzimek. Místo, kde si Miloš Raban rovněž přál být pohřben a které je také nejstarší částí chrámu a původním kněžištěm, a tedy snad i samým srdcem hejnické baziliky.

Doc. PhDr. Ing. Miloš Raban Th. D.

Docent Miloš Raban se narodil 20. června 1948, v Kryštofově Údolí. Byl římskokatolický kněz, teolog, filosof a inženýr. Od roku 1990 byl farář ve farnosti Raspenava a administrátor (tedy dojíždějící duchovní správce) farností Hejnice a Mníšek u Liberce.
Zasloužil se o rekonstrukci poutní baziliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích a přilehlého františkánského kláštera, v němž založil Mezinárodní centrum duchovní obnovy (MCDO Hejnice), jehož byl ředitelem.
Byl také vysokoškolským pedagogem. Vedl zejména filosofické kurzy na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, jejímž děkanem byl v letech 2005-2007.
Působil jako litoměřický biskupský vikář pro církevní školství. Zemřel 7. ledna 2011 v důsledku dlouhé těžké nemoci. Pohřben je v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Další zajímavé informace naleznete také na stránkách Wikipedie.