Rada města o tom rozhodla na svém jednání tento týden a podpořila tak v maximální výši 20 000 korunami žádost o dotaci Nadace Ivana Dejmala. Díky projektu dojde kromě návratu původních dřevin do lokality kolem Bílé Smědé a Černého potoka také k osazení řady přehrážek do vodních toků, aby došlo k zadržení vody v krajině. Projekt má celkové náklady přes 2,4 milionu korun.