„Někdejší Oblastní galerie v Liberci by se mohla stát opět přitažlivým místem pro Liberečany i turisty. Navrhuji přeměnit nevyužitou chátrající obrazárnu na řádné kasino. Hazard v Liberci bychom díky tomu dostali konečně pod kontrolu. Byl by centralizovaný na jednom místě a pod dohledem kamer. Úplné zrušení hazardu ve městě není reálné řešení, je ale nutné ho výrazně omezit," uvedl Černý.

Přesunem ošklivých heren do jednoho kasina by se podle Černého zredukoval rozsah hracích přístrojů a heren zhruba na čtvrtinu současného stavu. Výpadek z provozu přístrojů by vyrovnaly příjmy z pronájmu.

Hernu v galerii považuje vedení Liberce za něco absurdního. „Je to přitažené za vlasy. Liebiegův palác je památka. Navíc, město by tím pádem bylo samo pronajímatelem za účelem hazardu a stejně by to vedlo ke vzniku černých heren ve městě," tvrdí ekonomický náměstek Jiří Šolc (LO, SLK).

Město si dál trvá na záměru vybudovat v historicky cenném objektu místo s kombinovaným využitím. Část by sloužila jako muzeum na počest Liebiegů a další prostory by pak využívali například senioři a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, dodal Šolc.

Nápad se příliš nezamlouvá ani ostatním politikům. „Půl pravdy na tom je. A to je centralizace hazardu, která vede k lepší kontrole i výběru daní. Ale to nelze udělat v centru města a z galerie už vůbec ne. Tady je zásadnější otázka, která by měla reflektovat společenskou poptávku. Chce město vůbec hazard? Obejde se v rozpočtu bez padesáti milionů ročně? Teprve po zodpovězení této otázky má smysl činit další kroky," míní Tibor Batthyány (ANO).

„Nevím, jestli zrovna městem zřízené a řízené kasino je to nejlepší, ale myslím, že nejoptimálnější řešení je prodej objektu a nový majitel ať se rozhodne, jak s ním naloží. Zákaz ani omezování hazardu nic neřeší. Lidé prohrávali své peníze odjakživa. Město by rozhodně podobný podnik provozovat nemělo," vyjádřil se pro Deník David Forbelský (Strana svobodných občanů).

„Bylo by pochopitelně ideální, kdyby byla kasina v objektech, které náleží městu a město mělo z jejich pronájmu příjem, ale je otázka, zda by to měl být například objekt bývalé galerie," míní Pavel Felgr (Změna pro Liberec).

Letos má hazard Liberci vynést kolem šedesáti milionů korun. Z původních 154 se počet heren od roku 2011 snížil na 94. Podle opozice je to stále hodně.