Jednotlivé obce, ve kterých působí dobrovolní hasiči, by měli obdržet ochranné blůzy, kalhoty a boty v co nejkratší době.

Předávání začne do měsíce

„Obce, které jsou zřizovateli jednotek požární ochrany typu JPO V, jež mají obdržet ochranné prostředky, budou do 31. března osloveny zástupci HZS ČR s žádostí o podpis smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví ke zmíněným ochranných prostředkům od státu na samotné obce,“ vysvětlila postup Iva Michalíčková, tisková mluvčí HZS Libereckého kraje.

Jak doplnila, jakmile bude smlouva mezi Generálním ředitelstvím HZS ČR a danou obcí podepsána, může být provedeno fyzické předání pěti kompletů zásahové obuvi a ochranných oděvů.

„Hasičský záchranný sbor ČR udělá vše pro to, aby se nové moderní vybavení dostalo k jednotkám sborů dobrovolných hasičů obce co nejdříve a očekává přitom vstřícnost a spolupráci také samotných obcí,“ vysvětlila Michalíčková.

Vzhledem k historicky ojedinělému rozsahu této akce je však zároveň možné, že proces předávání ochranných prostředků bude trvat minimálně několik měsíců. Generální ředitelství HZS ČR proto apeluje na obce a dobrovolné hasiče, aby to přijali s pochopením.

V jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí je v současnosti více než 70 000 hasičů, kteří s těmi profesionálními úzce spolupracují a bez jejich přispění by nemohla ČR garantovat občanům takovou míru bezpečnosti vůči mimořádným událostem, jaké se těší v současné době.

Jen vloni zasahovaly jednotky u 32 507 mimořádných událostí – likvidovaly například 13 609 požárů, zasahovaly u 3 054 dopravních nehod a pomáhaly odstraňovat následky 3 737 případů živelních pohrom.