Každá jednotlivá pyrotechnika je jinak nebezpečná. Jedna krabice s ohňostrojem překvapí působivým světelným efektem, jiná zase výrazným zvukovým projevem, některá obojím. Žádnou pyrotechniku však nemůžeme považovat za bezpečnou! Bezpečný může být pouze způsob, jakým se použije.


Aby příchod nového roku proběhl bez komplikací, zopakujme si pár rad týkajících se zábavní pyrotechniky:

  • Pyrotechniku nakupujte pouze v kamenných obchodech nebo u stánku umístěného uvnitř nákupního střediska. Důvod je jasný. Ve stánku na ulici je pyrotechnika vystavena vlhkosti, a to může negativně ovlivnit funkčnost a bezpečnost výrobku.
  • Pozornost je třeba věnovat označení výrobků, protože pyrotechnika musí být opatřena českým návodem a dále značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva Pokud tyto náležitosti nemá, nekupujte ji.
  • Při použití pak postupujte dle návodu, ideální je připravit si kbelík s vodou, pracovní rukavice nebo třeba i ochranné brýle. Nikdy neodpalujte zábavnou pyrotechniku v blízkosti hořlavých materiálů nebo automobilů.
  • Po skončení ohňostroje výrobek a okolí zalijte vodou, aby nešlo ke vznícení papírových zbytků z dělobuchů.

Při selhání pyrotechniky musíme dbát zvýšené opatrnosti, držte se návodu a po určitou dobu se k výrobku nepřibližujte.Také připomínáme ohlašovací povinnost. Při odpalování ohňostroje, kdy výbušné  látky přesahující 10 kg je nutné ohňostroj ohlásit, a to písemně, nejpozději 2 pracovní dny před provedením ohňostroje na příslušný obecní úřad a HZS kraje.