V nově přistavěném zázemí výcvikového areálu vzniklo modernizované pracoviště rozšířené nejen o novou učebnu, kde se lektoři a účastníci výcviku budou moci věnovat teoretické přípravě – provádět vyhodnocení proběhlého výcviku, zpětné videoprojekce s rozbory. Nové je také sociální zázemí, které můžou cvičící hasiči využít po skončení výcviku k okamžité očistě.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na revitalizaci této stanice, kéž by takovýchto stanic bylo více. Přeji hasičům, aby jim sloužila a aby se vždy ve zdraví vrátili z výjezdu,“ uvedl ve svém projevu při otevření Vladimír Vlček, generální ředitel HZS České republiky.

Úpravy stanice stály 20 milionů korun a jednalo se už o třetí etapu revitalizace, přibližně 12,5 milionu získal hasičský sbor z Evropské unie. „Celá zakázka by nemohla být uskutečněna bez projektu REACT–EU a bez finanční podpory Generálního ředitelství HZS České republiky. Jsem velmi rád, že se nám stanici podařilo rozšířit a pevně doufám, že najdeme další příslušníky, kteří tu budou rádi sloužit,“ dodal ředitel HZS Libereckého kraje Jan Hadrbolec.