Právě tento dům v prostoru mezi nemocnicí a budovou Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) začal ve středu večer hořet. Další okolnosti navíc ukázaly, že do domu vede pravděpodobně zcela funkční plynová přípojka.

Podle ředitele VZP Liberec Jiřího Benedikta bylo velkým štěstím, že obyvatelé včas oznámili známky požáru hasičům. „Jsem rád, že nedošlo k masivnímu požáru, který by přímo ohrozil další budovy i naši depozituru. Velké poděkování patří libereckým hasičům, kteří svým zásahem zabránili dalším škodám,“ uvedl Jiří Benedikt.

O vážnosti hrozícího rizika vypovídá také souhrnnná zpráva o rozsahu zásahu. „Na likvidaci požáru bylo bezprostředně nasazeno třicet hasičů a devět cisternových vozidel,“ sdělil Radek Vojík z Hasičského sboru Libereckého kraje. Vedle další techniky zde záchranáři museli požít automobilové žebříky, mobilní plošinu a také protiplynový kontejner.

Město za odvrácení rizika pro samotné centrum vděčí profesionálním hasičům a jejich kolegům z řad dobrovolných hasičů z Růžodolu I., Vratislavic, Krásné Studánky, Vesce a Stráže nad Nisou.

„Hasiči po příjezdu na místo provedli průzkum a zahájili hasební práce spojené z rozebíráním konstrukcí. Objekt odpojili od přívodu elektrického proudu a nasadili přetlakovou ventilaci,“ popsal zásah Radek Vojík.

Dům je v majetku města Liberce. Obývají jej bezdomovci a místy byl až po kotníky zaplněn hořlavými odpadky smísenými s nedopalky od cigaret. Riziko, které tento dům znamená pro okolí, potvrdila před týdnem Deníku také tisková mluvčí hasičů Iva Michalíčková. Ta upozornila také na případ opuštěného městského domu v Sokolské ulici. Zde se požáry opakují až dvacetkrát do roka.

Město také minulý týden ústy vedoucího správy majetků přislíbilo, že se bude této věci věnovat a podnikne taková opatření, aby rizika maximálně eliminovala a k ohrožení centra nedošlo.

Jaká opatření město udělalo? Podle tiskového mluvčího města přistoupila radnice tři dny po zveřejnění článku k rychlému a radikálnímu řešení situace.

„Samozřejmě jsme se rozhodli situaci bez prodlení vyřešit. Proto jsme také koncem minulého týdne, tedy ve čtvrtek, předali budovu k demolici. Ta by měla být provedena co nejdříve,“ potvrdil tiskový mluvčí Magistrátu města Liberce a zároveň vedoucí odboru kanceláře primátora Martin Korych.

„Středeční požár byl také důkazem vysoké kvality a rychlosti profesionálních i dobrovolných hasičů našeho města. O tom svědčí jasný fakt, že situaci zvládli rychleji, než se mohl požár více rozšířit,“ pochválil za město hasiče Martin Korych.

Náměstek primátora pro bezpečnost Milan Šír je přesvědčený, že do konce prázdnin bude vše vyřešené. „Požár v Tkalcovské ulici jasně ukázal, že jsou rizika spojená s opuštěnými domy reálná, a v žádném případě je nebereme na lehkou váhu. Demolici by měla provádět firma Imstav. Její jednatel nám přislíbil, že zbourání domů bude provedeno co nejdříve,“ poznamenal náměstek primátora pro bezpečnost.

Jednatel Imstavu Jan Imlauf toto včera potvrdil. „Demolice budov ve Tkalcovské a Sokolské ulici již v podstatě začaly. Odhaduji, že do čtrnáci dnů by toto mohlo být vyřešeno. Dům v Sokolské už je z jedné třetiny zbouraný,“ předeslal Jan Imlauf.

„Co se týká objektu, který ve středu hořel, tedy domu v Tkalcovské ulici, tak zde musíme nejdříve zajistit odpojení inženýrských sítí, ale to by mělo být během dvou týdnů, jak jsem již řekl,“ doplnil.

Plynová přípojka je stále funkční

Jednatel Imstavu na dotaz připustil, že přípojka plynu, která do objektu vede, je stále pod tlakem a funkční. „Ano, také zaslepení přívodu plynu je jedna z nutností, kterou musíme nyní před zahájením demolice zajistit,“ podotkl.

Tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michalíčková zdůraznila, že podobné budovy a požáry v nich jsou skutečně zbytečným ohrožením okolí, zasahujích hasičů, ale také mrháním prostředků hasičů.

„Pokud například na Sokolské ulici hoří v objektu naproti herně Kotel dvacetkrát do roka, tak mne nenapadá, jak takovou situaci nazvat. Opakovaně na tento stav upozorňujeme. Vedle nebezpečí je to mrhání penězi na výjezdy. Vlastník takové nemovitosti nesmí ani podle zákona tento stav přehlížet,“ zdůraznila Iva Michalíčková.

Oba domy obývají bezdomovci

Oba objekty jsou ve spojitosti s požáry také zmiňovány jako místa pobytu bezdomovců. Ti však mají v Liberci k dispozici azylový dům Speramus. Jak však vysvětlil sociální pracovník Jiří Jandera, jedná se vesměs o lidi, kteří se svou situací nechtějí nic dělat.

„Takové lidi u nás prakticky nepotkáte. Zde máme pevně nastavený režim, který odmítají respektovat. Vesměs mají i problémy s alkoholismem. Naše zařízení se specializuje na návrat lidí bez domova zpět do společnosti. Lidé, kteří obývají vybydlené domy, však svou svobodu řadí nade vše a o fungování ve společnosti nemají zájem,“ vysvětlil Jiří Jandera.