Kontejner je umístěn na stanici v Liberci, kde rozšířil stávající kontejnerový program. Ten je k dispozici pro potřeby všech územních odborů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. V případě nutnosti může být program využit i v rámci mezikrajské pomoci.

Kontejner KKH 0/0/1500/720/1000 je rozdělen na tři sekce:
První sekce směrem od háku kontejneru je tvořena dvěma samostatnými plynovými hasicími technologiemi. Na levé i pravé straně je 12 tlakových lahví každá s 30 kg CO2 (lahve jsou rozděleny do skupin, které lze ovládat pomocí pneumatického zařízení). Dále tvarově stálou hadicí o délce 60 m, přenosným navijákem umožňujícím prodloužení hadice o 40 m a proudnicí.

Ve střední sekci je zařízení pro výrobu vzuchomechanické pěny CAFS - One Seven System (zkratka CAFS z anglického Compressed Air Foam System). Na rozdíl od obvyklého způsobu tato pěna nevzniká až v koncovém zařízení (např. proudnice na výrobu pěny), ale vyrábí se ve speciálním zařízení složeném z čerpadla, přiměšovače a kompresoru. V této části se nachází i dvě nádrže o objemu 1000 l a 500 l, které umožňují přepravu a použití dvou rozdílných druhů pěnidel.

Zadní sekce je vybavena tlakovou nádobou s 1000 kg prášku. Aplikaci hasiva umožňují dvě tlakové lahve s dusíkem. Pracovní tlak zařízení je v rozmezí 12 – 14 barů. Konstrukční řešení systému umožňuje hašení na dvou různých místech ve vzdálenosti 40 m a v případě propojení hadic na jednom místě ve vzdálenosti až 80 metrů od kontejneru.

K dalšímu vybavení technickými prostředky pro hašení patří 2 kusy pojízdných práškových hasicích přístrojů (50 kg), 4 ks práškových ručních hasicích přístrojů (5 kg) a 6 ks ručních hasicích přístrojů CO2 (5 kg).
Zdroj: HZS Libereckého kraje

Nový hasicí kontejner KKH 0/0/1500/720/1000 bude nasazen zejména u požárů v průmyslových objektech nebo u požárů, které mohou vzniknout při přípravě chemických látek. Hasičský sbor pořídil kontejner za celkovou cenu 5 898 750 korun. Na zařízení přispěl Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Rozměry a váha KKH0/0/1500/720/1000:
Délka: 6150 mm
Šířka: 2550 mm
Výška: 2300 mm
Hmotnost: 11 000 kg
Zdroj: HZS Libereckého kraje