Kurz absolvovalo celkem devět členů HZS LK pod vedením Zdeňka Jirouše, který je velitel lezeckého družstva čety A ze stanice Liberec. Kurz byl rozdělený do tří etap.

Během intenzivního výcviku cvičili účastníci nejen na trenažéru, který se nachází v areálu stanice Liberec, ale i v reálných podmínkách, jako jsou například jeskyně, skály, stavební konstrukce apod. Zkoušky se skládaly před odbornou komisí.

"Úspěšné zakončení kurzu, a tedy získání specializace „hasič-lezec“, bylo podmíněno kladným hodnocením vedoucího kurzu z průběhu první etapy, a dále úspěšným složením teoretické a praktické zkoušky (test + provedení zadaného úkolu, jako např. zdolání lanové cesty, provedení záchrany osoby visící na laně, práce s nosítky apod.)," vysvětlil hlavní instruktor Jiří Košek.

Někteří účastníci podle něj potřebovali na zdárné absolvování kurzu dva pokusy. "To jen potvrdilo jeho náročnost. Noví hasiči-lezci doplnili místa na stanicích HZS LK, kde byla v důsledku přirozené fluktuace příslušníků tato místa neobsazena nebo tam, kde bylo plánováno navýšení početních stavů lezců na směnách," dodal Košek.