Aktuálně došlo z důvodu překopu silnice v rámci výstavby nové podzemní injekční chodby k uzavření části Blahoslavy ulice v prostoru hráze a chodci se tak nedostanou do ulic Pod Klášterem a Josefinino údolí. Stavaři dokončili spárování vzdušního líce hráze, levou zeď kaskády včetně stabilizace přilehlého terénu, odstranili předsyp a dočasně zřídili ochrannou jímku s rozdělovacím objektem proti zaplavení stavby při povodňovém průtoku z Harcovského potoka.

„Letos skončí těžba a likvidace nánosů z prostoru celé zátopy nádrže, celkem se jedná o 51 tisíc kubíků. Bude také dokončena rekonstrukce pravobřežní zdi podél nádrže,“ řekla Deníku Hana Bendová, mluvčí Povodí Labe, pod jehož taktovkou stavení práce probíhají.

Na koruně hráze došlo k odstranění zábradlí, pokračují stavební úpravy v podhrází a na levé spodní výpusti, kde po demontáži stávajícího vedení probíhá montáž armatury a bednění. „V zimním období budou stavební práce pokračovat podle odsouhlaseného harmonogramu. Práce nebudou přerušeny, pouze budou omezeny v závislosti na klimatických podmínkách. Pracovat se bude především na technologickém zařízení spodních výpustí, zámečnické výrobě včetně repase historického zábradlí na hrázi, případně přípravě řídícího a elektronického systému,“ nastínila plány mluvčí státního podniku.

8. ročník závodu historických bicyklů Okolo liberecké přehrady.
Výlet do historie. Před sto lety závodníci poprvé jeli kolem liberecké přehrady

V minulosti došlo ke komplikaci v otázce financování stavby, když Evropská komise rozhodla o vyjmutí některých investičních akcí z programu Národního plánu obnovy. Mezi patnácti stavbami byla právě i liberecká přehrada, jejíž rozsáhlá rekonstrukce vychází na téměř 400 milionů korun.

Prvotní obavy o zpomalení průběhu či dokonce zastavení celé obnovy se ale nenaplnily. „Ministerstvo zemědělství vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na neinvestiční, tedy opravnou část stavby spočívající v odbahnění nádrže ve výši 50 milionů korun na rok 2023. Jinak zatím platí rekonstrukci státní podnik Povodí Labe ze svých prostředků,“ podotkla Bendová.

K rekonstrukci se připojilo i město Liberec, které má v plánu zrenovovat pláž, levý břeh přehrady a upravit nástupní místa do vody. Na pláži bude vyčleněn prostor s dětskými herními prvky, v celém okolí přehrady budou nové koše, lavičky a veřejné osvětlení.

Přehrad mělo být šest

Liberecká přehrada Harcov vznikla jako první z pěti přehrad v Jizerských horách (původně jich mělo být šest, ale přehrada na Jeřici se nakonec nepostavila). Důvodem jejich výstavby byly opakující se ničivé povodně, v případě Liberce pak padlo rozhodnutí o nutnosti stavby přehrady po povodni z 30. - 31. 7. 1897, největší, která kdy město postihla.

Projektováním přehrad byl pověřen nejlepší evropský přehradář, profesor Otto Intze z Cách, který plány na stavbu předložil Vodnímu družstvu Liberec a veřejnosti 13. ledna 1901. Protože se jednalo o stavbu vůbec prvních tížných, zděných přehradních hrází v Evropě, vzbudil plán na jedné straně nadšení a na druhé obavy. A tak bylo úkolem denního tisku vysvětlit lidem, proč jsou betonové hráze lepší než sypané a že hráz vyklenutá proti vodě je pevnější než tehdy obvyklé rovné hráze.

Hrad Lemberk. Ilustrační foto.
Sezona památek v kraji ještě nekončí. Finišují opravy, chystá se vánoční program

Intzeho plán byl oficiálně odsouhlasen 4. března 1901 a stavba neprodleně začala. Na stavbě pracovaly „elektřinou poháněné stroje různých druhů“, činilo se zde 360 dělníků většinou z Itálie, Chorvatska či Německa.

Přípravné práce šly rychle, a tak 27. června 1903 byl za účasti stovek pozvaných hostů a přihlížejících Liberečanů položen základní kámen nejen liberecké, ale i ostatních jizerskohorských přehrad. Kolaudace proběhla v dubnu 1904.

Hráz je i s podzemními základy vysoká 20,5 metru a dlouhá 157 metrů, koruna se zvedá 13 metrů nad terén. Je schopná zadržet maximálně 630 000 m3 vody.

Mohlo by vás zajímat: Jmelí, koláčky i svařák. Liberecká zahrada se přeměnila ve vánoční trh

Zdroj: Deník/Jiří Louda