Akademická poradna liberecké univerzity totiž v nejbližších dnech vyhlásí výběrové řízení pro handicapované studenty, kteří mají zájem využít donátorského programu společnosti Deloitte Advisory. V rámci něj věnovala tato společnost Technické univerzitě 400 tisíc korun právě na podporu handicapovaných studentů.

„Ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením jsme vybírali partnerskou univerzitu a volba padla jednoznačně na Liberec. Mimo jiné také proto, že zde velmi dobře pracuje Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením,“ uvedla Kateřina Marešová z donátorské firmy. Podle ní jsou právě studenti mezi handicapovanými lidmi tak trochu opomíjení.

Na 400tisícový finanční dar se složili přímo zaměstnanci a partneři firmy Deloitte Advisory.

Podle vedoucí organizačního a personálního oddělení TUL Marcely Adamičkové bude dar použit na pokrytí zvýšených nákladů handicapovaných studentů na zahraničních stážích. „Zdravotně postižení studenti mají specifické potřeby, za které je nutné většinou platit. Jsou to například asistentské služby, které nelze hradit z běžných prostředků určených k mezinárodním mobilitám studentů, ani z veřejného zdravotního či sociálního pojištění,“ řekla Adamičková.

Dodala, že s úspěšnými absolventy výběrového řízení bude uzavřena Smlouva o čerpání účelové podpory společnosti Deloitte Advisory.
Handicapovaní studenti liberecké univerzity tuto možnost vítají a o dvouletý donátorský program mají zájem.

„Chtěla bych vycestovat do Švédska. Slyšela jsem, že je tam všechno bezbariérové. Bez asistenta se ale neobejdu, a tak by mně přišel vhod jakýkoliv příspěvek. Také bych se přimlouvala za nějaký „pojistný fond“ pro případ, kdy se domluví výjezd, student investuje do přípravy a následně mu zhoršený zdravotní stav výjezd znemožní. Mně se to stalo a propadlo mi asi deset tisíc,“ říká studentka Hospodářské fakulty TUL Michala Rutteová.

Na liberecké univerzitě studuje aktuálně 50 handicapovaných studentů. Z toho šesti těžce postiženým pomáhají při zvládání studijních záležitostí osobní asistenti.