Dnes hledáme název obce na Liberecku, kde žije necelých tři tisíce obyvatel. Její historie sahá do románského období. Markvartic Havel z Lemberka zde ve 40. letech 13. století vybudoval pro rytířský a špitální řád johanitů opevněný klášter s kaplí sv. Jana Křtitele, patrona řádu. Dnešní název se začal používat oficiálně na konci 18. století a v první polovině 19. století panství koupili Rohanové. V té samé době začíná místo rozvíjet schopný textilní podnikatel Franz von Schmitt.

Po vzniku Československa došlo v obci k otevření české školy, kina, knihovny, nové sokolovny, založení muzea či započetí výstavby koupaliště. V roce 1991 zde došlo k významnému nálezu pozdně románského dvoupodlažního paláce a kaple johanitské komendy. Industriální historii připomíná i bývalé družstvo Dubena, kde vznikaly dětské hračky známé po celém Československu.

Orlosup bradatý.
Mláďat orlosupa bradatého z Ostravy a Rakouska se ujali liberečtí pěstouni

Jednou z dominant je barokní morový sloup, který byl vztyčen jako poděkování, že město bylo ochráněno před morovou epidemií a požárem. Hlavní sochou na vrcholu sloupu je Panna Maria Immaculata, kterou na soklu ve tvaru rovnoramenného kříže obklopují čtyři světci, sv. Florián (ochránce před ohněm), sv. Jan Nepomucký, sv. František Xaverský a sv. Roch (ochránce proti moru a současně i patron města).

Nápisy na kamenných zrcadlech pod světci připomínají dobu vzniku sloupu a letopočty jeho nejvýznamnějších oprav (1840, 1879 a 1929). Poslední opravy morového sloupu proběhly v letech 2002 a 2018.