A nesmí chybět ani nápověda. Obec, která leží přibližně čtyři kilometry od hranic s Polskem, byla založena v roce 1584 Melchiorem z Redernu, velkou roli v tom sehrálo dolování cínu. Těžba kovů skončila v polovině 17. století a místní obyvatelé se přeorientovali na jiné způsoby obživy. Největší rozmach nastala v druhé polovině 19. století. Došlo k rekonstrukci radnice, vznikly nové budovy jako například kostelní věž, sokolovna, starobinec, spořitelna. 

Kolem roku 1840 vzniká v obci textilní průmysl. Je spojován s osobou Ignaze Klingera. Po něm továrnu vlastnili a řídili jeho synové Oskar a Edmund a po Edmundově smrti roku 1883 do vedení podniku vstoupil i poslední ze synů Ignaze Klingera, Ottomar. V době velké hospodářské krize byla firma Klinger přeměněna na akciovou společnost Lanex. Po druhé světové válce došlo ke znárodnění továrny, následné modernizaci a začlenění do národního podniku Textilana Liberec.

Mezi významná místa v obci patří například městské lázně, Klingerovo mauzoleum a v blízkosti obce vyvěrají prameny slabě mineralizované kyselky. Loni toto místo navštívil současný prezident České republiky Petr Pavel.  

Poznáte podle fotek obec na Liberecku?
Hádanka z Liberecka: Poznáte podle fotek a videa, o jakou obec se jedná?