Tento průmyslový areál vznikal postupně pod vedením Ignaze Klingera, který založil roku 1839 vlastní firmu a přestěhoval se do města na severu Čech. Zpočátku shromažďoval Klinger ručně tkané vlněné látky vyrobené místními tkalci, které zasílal k úpravě do firem v Lörrachu a Geře a poté je prodával do továren v Čechách a do vídeňské tiskárny vlny. V roce 1950 firma Ignaz Klinger zaměstnávala už 1500 domácích tkalců a kupuje tzv. starou továrnu ve Frýdlantské ulici. O 18 let později firma rozšířila továrnu a instalovala 150 mechanických tkalcovských stavů. První budova vyhořela roku 1876. Na jejím místě byla postavena nová, větší, s mechanickými stavy. Vlivem tohoto požáru firma založila vlastní hasičský sbor. Roku 1878 byla továrna rozšířena o barevnu a apretovnu. Součástí továrny byla vila Oskara Klingera s parkem.

Ilustrační foto
Nakažlivá nemoc se šíří Libereckem. Epidemiologové očekávají rok černého kašle

Mezi roky 1920 až 1935 vedl firmu Oskar junior. Během 2. světové války byla společnost Klinger – Lanex převzata německou firmou Junkers, která vyráběla motory a letadla. Po druhé světové válce byla továrna znárodněna a přičleněna k českému textilnímu podniku Vlněna, poté byla součástí podniku Novana a od roku 1952 součástí dalšího významného podniku.

Navzdory všem snahám byla výroba v továrně ukončena roku 2003 a výrobní areál s technologií, spolu s mazutovou výtopnou a čistírnou odpadních, včetně ochranné známky šel do dražby.