A nesmí chybět ani nápověda. Tato obec patří k nejstarším v regionu, první písemná zmínka se objevuje už v roce 1291. V soupisu farností hradišťského děkanátu se objevuje ale až roku 1359, tento záznam je také považován za první určitou písemnou zmínku o vsi. Stojí zde kostel sv. Mikuláše, který v roce 1899 vyhořel.

Obec je spjatá s významnou českou spisovatelka a představitelkou generace májovců, která je považována za zakladatelku českého vesnického románu. Děj svých románů zasadila do míst, která jsou právě k viděné v této obci.