Nejvýše položeným domem této městské čtvrti byl Schwarzbachův hostinec. Později bya restaurace přejmenována U Horáků a byla za první republiky úplně přestravěna. Jako Hubertsbäude přežila válku a jméno Hubertus jí zůstalo. Na čas patřila KČT, potom se změnila na dětskou zotavovnu ČSD a nakonec už s patrovou přístavbou přešla do vlastnictví tělovýchovné jednoty. Dnes je mimo provoz podléhá zubu času. Její okolí je zanedbáno a zaplněno odpadky.

V jaké městské čtvrti stojí tato ruina? Máme pro vás i malou nápovědu. Až do roku 1850 se jednalo o samostatnou ves, 1. května 1976 se stala v pořadí 28. připojenou městskou čtvrtí.