Zařadily se tak po bok nejlepších pražských gymnázií a několika dalších středních škol z různých krajů. Děkan Přírodovědecké fakulty profesor Bohuslav Gaš vyjádřil obdiv k práci gymnázií v Libereckém kraji, která dokázala, že patří mezi nejkvalitnější školy v republice. „Jsme rádi, když k nám přicházejí tak talentovaní studenti, jako právě ze zmíněných škol,“ řekl profesor Gaš.

Zdůraznil, že zásadní podíl na tomto úspěchu mají především učitelé přírodovědných předmětů, kteří dokáží s nadanými žáky pracovat a odborně je vést až k mezinárodním úspěchům na poli vědy. „Tímto aktem se pro uvedená gymnázia otevřely nejen nové a zcela netušené možnosti pro nadstandardní výuku a rozvoj nadaných žáků, ale především dveře laboratoří PřF UK se špičkovým vybavením, které je pro střední školy běžně nedostupné a které budou moci bezplatně využívat,“ podtrhl význam události pro liberecké studenty Jaroslav Šťastný, zástupce ředitelky Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova.

Paradoxní je, že právě jedna z vyhodnocených škol, jablonecké Gymnázium U Balvanu, je přitom vedením Libereckého kraje navržena v rámci optimalizace ke zrušení. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, která výsledky vyhlásila, je jednou z nejuznávanějších škol v republice. V minulosti na ní působil, a dokonce i formuloval svoji Teorii relativity Albert Einstein. A byla také „alma mater“ pro jediného z našich nositelů přírodovědných Nobelových cen, profesora Jaroslava Heyrovského.

Současné vedení fakulty si je velmi dobře vědomo, jak zásadní význam má výchova a podpora nových následovníků, a rozhodlo se vytipovat na základě výsledků v přírodovědných soutěžích a olympiádách nejlepší střední školy v republice a těm nabídnout exkluzivní spolupráci při výchově budoucích odborníků v biologii, fyzice či chemii.

„Na vedení fakulty byli přímo vyděšeni, když se dozvěděli o snižování počtu gymnázií. Podle nich to může v budoucnu zcela ohrozit některé přírodovědné obory,“ podotkla ředitelka Gymnázia F. X. Šaldy Irena Přádná.