Ten skýtá řadu zajímavostí a účastníci se tak dozvěděli, kde se nacházela barokní terasovitá zahrada, a že lesopark protíná mnoho dnes už téměř zaniklých cest. Poslední červnovou sobotu proběhnou noční prohlídky na hradě ​na motivy pověstí z Lužických hor.

Svátek otevírání zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii. V České republice proběhl první ročník v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu. Otevřely se tři zahrady a jejich počet rok od roku stoupá. Víkend otevřených zahrad otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm ostatním dává novou dimenzi poznání a netradičních zážitků. Jeho cílem je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech, představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání.