Žáci literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ ve Frýdlantě se opakovaně v podobné situaci ocitají pravidelnou účastí v literární části výtvarného a literárního soutěžního projektu Evropa ve škole.

Letos z krajského kola postoupili a čekateli na hodnocení celostátní poroty jsou Bára Činčurová z krajského kola postupuje s 1. místem v I. kategorii a v minulém roce byla v celostátním kole oceněna 1. místem ve své kategorii. Ve třetí kategorii postupují Jakub Liška (l. místo), Ondřej Kuthan a Jakub Štrom (2. místo), Michal Dunajčík (3. místo) a Charlota Dědková, v minulých letech opakovaně oceněná celostátních kolech, obdržela čestné uznání.

„Letošní školní rok je ale pro literárně – dramatický obor všech základních uměleckých škol, a tedy i pro tu ve Frýdlantě, výjimečný, neboť se po šesti letech koná Národní soutěž základních uměleckých škol České republiky v sólovém projevu přednesovém, dramatickém a loutkářském a ve slovesném projevu,“ řekla učitelka dramatické výchovy Eliška Vobrubová. „Do ústředního kola postoupilo se svými pracemi patnáct žáků ZUŠ Libereckého kraje, z nichž sedm je ze Základní umělecké školy Frýdlant,“ dodala.

Mezi účastníky krajského kola, navrženými k přímému postupu do ústředního kola, je i Jakub Liška, žák LDO ZUŠ Frýdlant, který se představil přednesem básně Jiřího Koláře Již nikdy a interpretací prózy M. M. Zoščenka Silný prostředek. Ústřední kolo – národní soutěžní přehlídka – se uskuteční 3. až 6. června 2010 v Uherském Hradišti.