"Nesouhlasíme s návrhem optimalizace školství Libereckého kraje, podle něhož by mělo být naše gymnázium sloučeno s lesnickou a hospodářskou školou a současně by na něm mělo zaniknout osmileté studium. Bojujeme za to, aby gymnázium zůstalo tak, jak je,“ uvedla za organizátory petiční akce Děkujeme, zůstáváme! studentka gymnázia Charlota Dědková.

Pohřební průvod vyjde ve 13.44 hodin od vlakového nádraží v Liberci směrem k budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Tam dojde k předání pozůstalosti po zesnulé vzdělanosti úředníkům kraje. Dále se studenti vypraví přes nákupní centrum Forum Liberec ulicí Pražskou na náměstí Dr. Edvarda Beneše, kde od 15.00 hodin zazní smuteční projev a studentská hymna.