Za dotace od Libereckého kraje a příspěvek města pořídili nové kalové čerpadlo v hodnotě 50 tisíc korun i zásahové vybavení, jako je obuv, přilby, rukavice, jeden kompletní oblek, výstražné vesty, kukly a další. Celkové náklady na pořízení tohoto vybavení byly 151 678 korun, z toho dotace z Libereckého kraje 75 839 a z rozpočtu města 75 839 korun.