Jde o odloučené pracoviště Dětského diagnostického ústavu v Liberci, jenž středisko provozuje už v Liberci a v České Lípě. V současné době využívá služeb Střediska výchovné péče v Liberci zhruba 80 klientů z Frýdlantského výběžku. Předpokládá se, že pomoc bude potřebovat další stovka.

Středisko výchovné péče najdou klienti v prvním patře školní jídelny, v místě bývalého bytu školníka. „Zhruba před dvěma lety jsme si s tehdejší krajskou radní Alenou Losovou ujasnili, že Frýdlantsko podobné středisko výchovné péče potřebuje. Jsem rád, že se tento projekt podařilo dotáhnout až do zdárného konce tedy začátku jeho fungování ve Frýdlantu," řekl starosta města Dan Ramzer.

Podle něj je totiž pro řadu lidí velmi důležité, kde odbornou pomoc najdou. „Známe řadu rodin, které by pomoc Střediska výchovné péče uvítaly nebo potřebovaly, ale dojíždět do Liberce je pro ně nemožné. Ať už z ekonomických nebo jiných důvodů. Pro ně bude nová pobočka ve Frýdlantu přínosem. Další věcí je fakt, že ve chvíli, kdy je nějaké zařízení přímo ve městě, se o něm dozví přirozenou cestou daleko více lidí," doplnil Ramzer.

Středisko výchovné péče nabízí poradenství a podporu dětem, dospívajícím i mladým dospělým lidem. „Pomoci chceme každému, kdo se ocitl v nějaké tíživé situaci. Ať se jedná o problémy doma nebo ve škole, psychické problémy, konflikty s pedagogy nebo spolužáky či o překlenutí náročných životních situací, jakými může být třeba rozvod rodičů," popisuje vedoucí střediska ve Frýdlantu Marta Vaňková. Středisko je dětem k dispozici denně. „Se svými problémy k nám může přijít kdokoli bez nutnosti mít jakékoli doporučení," zdůraznila.

Služeb střediska mohou vedle samotných dětí a mladých lidí využít i členové jejich rodiny nebo pedagogové, kteří chtějí těžkou situaci dítěte řešit.

Středisko výchovné péče ve Frýdlantu podpořilo Ministerstvo školství ČR, kraj i Frýdlant. „Věřím, že ho podpoří i ostatní města a obce výběžku," uzavřel starosta Frýdlantu.