S blížící se zimou je potřeba přemístit stáda z pastevních areálů do zimovišť, kde zvířata tráví zimní období a dostává se jim patřičná péče. V zimovištích, která jsou vybavena potřebnou technologií také probíhají různé preventivní úkony spojené s chovem skotu.

S pomocí koní a party zkušených kovbojů je pro krávy, které tři čtvrtě roku volně žijí svobodným životem na rozsáhlých pastvinách, tento přesun méně stresující a přirozenější. Během shánění si kovbojové našli i chvilku času, aby si zaskotačili s lasem či bičem či si rozdělali oheň, opekli kus špeku a probrali taktiku na příští stádo.

Marek Kratochvíl