Zároveň žádá pacienty, aby nevstupovali do nemocnice, pokud mají nařízenou karanténu nebo příznaky popisované u nemoci Covid-19. V takových případech radí kontaktovat ošetřujícího lékaře nebo pracoviště Krajské hygienické stanice v Liberci. „Cílem opatření není znepříjemnit pacientům život a omezit péči, ale ochránit nemocné i zdravotníky, aby po kulminaci epidemie bylo zdravotnictví akceschopné pro záchranu životů,“ dodal ředitel Nemocnice Frýdlant Ing. Jan Rais MBA. 

Martina Petrášková