Do města se sjelo na 30 historických sdružení v dobových kostýmech. Potkáte v nich nejen vojsko slavného vévody, ale i hudebníky, kejklíře či trhovce. Válečnické umění budou moci návštěvníci obdivovat nejen ve vojenském ležení, ale i v historické bitvě, kde se ve fiktivním boji utká posádka vévody Albrechta ze švédskými vojsky. „Na válečném poli bude kolem 500 vojáků, chybět nebude ani 18 bitevních koní," zdůraznila Alena Švejdová z frýdlantské radnice.

Bitva začne dnes v 15.00 hodin a v neděli ve 14.00 hodin. Bitva bude nejen přehlídkou válečnického umu historických sdružení, ale i ukázkou dobových zbraní.

K vidění budou muškety, kanóny, švihovky, kolečková pistole či hlavňové varhany. Nástupu k bitvě bude ovšem předcházet příjezd vévody a spolu s ním i show italských praporečníků. Velkým lákadlem bude jistě i večerní ohňový průvod. „Kostýmovaní účastníci průvodu vyrazí od frýdlantského zámku směrem k radnici ve 22.00 hodin. V průvodu ponesou na 400 loučí. Ve chvíli, kdy tento svítící řetěz dorazí před radnici, přijde zlatý hřeb slavností ohňostroj," doplnila mluvčí úřadu Martina Petrášková.

Noční Frýdlant si můžete prohlédnout také z ochozu radniční věže, kam bude letos poprvé vstup i v noci. Připraveny jsou i komentované prohlídky. Dvoudenní slavnost ukončí odjezd vévody a jeho doprovodu v neděli odpoledne.

Vstupné na sobotní slavnost je 100 korun a v neděli 80 korun. Dvoudenní vstupenka přijde na 120 korun. Děti do 130 centimetrů mají vstup zdarma, stejně jako každý, kdo do Frýdlantu dorazí v příslušně dobovém obleku z období vlády vévody, nebo 1 dospělý v doprovodu dobově oblečeného dítěte.

V historii první Valdštejnské slavnosti se konaly koncem června roku 1934 k třístému výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna. Již tehdy se jednalo o událost přesahující hranice okresu, byly vypraveny zvláštní vlaky z Tanvaldu, Zhořelce a Žitavy. Myšlenka obnovit tradici Valdštejnských dnů vznikla při příležitosti oslav stého výročí položení základního kamene frýdlantské radnice v roce 1994.

Frýdlant vzdává hold Valdštejnovi (na snímku).