„Vznik bude město financovat ze svého rozpočtu, půjde o investici zhruba ve výši 800 tisíc korun,“ uvedla vedoucí investičního oddělení frýdlantského městského úřadu Zdena Ubiasová. Práce mají trvat zhruba tři měsíce. Stávající úsek od kruhového objezdu k železničnímu přejezdu pak projde rekonstrukcí.

„Současné chodníky, které tu jsou, nevyhovují z hlediska bezbariérovosti, bezpečnosti a dalších parametrů,“ vysvětlil starosta Dan Ramzer. Investici za bezmála tři miliony ze čtyř pětin pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pod kruhovým objezdem navíc vznikne i přechod pro chodce. Také tyto práce mají trvat maximálně tři měsíce.