„V rámci květnového zápisu do mateřské školy muselo být odmítnuto 28 dětí, z toho 17 případů byly děti, kterým ještě do 1. 9. 2022 nebyly tři roky a ze zákona nárok na přijetí neměly, dalších 11 dětí byly děti, které nemají ve Frýdlantu trvalý pobyt,“ vysvětlil starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Zastupitelstvo města se rozhodlo podpořit rodiny s dětmi, aby mohli rodiče nastoupit do práce s vědomím, že je o jejich děti dobře postaráno, a schválilo na svém červnovém zasedání rozšíření stávající kapacity školky o jednu plnohodnotnou třídu.

„V nové třídě školky jsou umístěné děti, které byly při květnovém zápisu odmítnuty a mají trvalý pobyt ve Frýdlantu. Počítáme s obsazením všech míst,“ vysvětluje ředitel školy Petr Kozlovský.

Představení Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
V Naivním divadle Liberec si můžete užít pohádkové vánoční svátky

Prostory nové třídy byly zadaptovány již při dřívějších postupných opravách frýdlantských mateřinek. „Jde o prostor ve staré budově školy, který byl v současné době využíván pro volnočasové aktivity dětí z domu dětí a mládeže,“ doplnil starosta. Aby se do něj mohly opět vrátit předškolní děti, bylo nutné přistoupit k jeho částečné rekonstrukci. „V budoucí nové třídě školky byla částečně upravena elektroinstalace a vodoinstalace, položena nová podlahová krytina, všechny prostory byly vymalovány. Pořídili jsme také nový nábytek a kompletní vybavení, které je pro provoz mateřské školy potřeba, včetně hraček,“ vypočítal ředitel školy. Upraveny byly dle požadavků Krajské hygienické stanice i stávající toalety s umývárnou. Celkem přišla příprava prostor před zahájením povozu nové třídy mateřské školky městský rozpočet na 1 milion a 500 tisíc korun.

„Naším cílem je, aby byl projekt nové třídy mateřské školy trvale udržitelný, aby se školka o tuto třídu rozšířila nastálo. Kde bude ale nakonec nastálo sídlit, bude nejpozději do dvou let rozhodovat zastupitelstvo města. Variant je několik,“ uzavřel Ramzer.