„K tomuto momentu směřovalo veškeré naše úsilí od roku 2015. Tedy od chvíle, kdy dřívější majitel nemocnice, Euroclinicum, respektive EUC, začal omezovat zdravotní služby ve frýdlantské nemocnici. Od té doby jsme usilovně hledali řešení, jak zdravotní obslužnost na Frýdlantsku udržet, a to v rozsahu, který požadujeme,“ řekl starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Prvním zásadním krokem bylo podle něj odkoupení nemocnice od EUC. „To bylo v roce 2019, kdy ji odkoupila díky Libereckému kraji Krajská nemocnice Liberec. Druhý zásadní krok jsme učinili teď, vstupem města mezi akcionáře nemocnice. Byl to dlouhý boj, ale stál za to,“ doplnil Stodůlka.

Frýdlant do akciové společnosti KNL vloží část budov v areálu frýdlantské nemocnice. Ty doposud vlastnilo město a pronajímalo je provozovateli špitálu. Vstupem mezi akcionáře tak dojde ke sjednocení areálu a nemocnice. „Vstupem Frýdlantu mezi akcionáře KNL se bezesporu zvýší jistota poskytování zdravotní péče pro obyvatelstvo Frýdlantska. K optimálnímu stavu a rozsahu zajištění zdravotních služeb, které byly definovány v memorandu uzavřeném v roce 2018, je ale potřeba ještě zajistit financování rekonstrukce areálu, který KNL přebírá,“ vysvětlil místostarosta Dan Ramzer.

Rekonstrukce ikonické budovy v centru města.
Bez lešení a nová okna. Rekonstrukce ikonické budovy v centru města pokračuje

Podle něj Frýdlant opakovaně žádal o finanční pomoc ostatní obce a města v okolí, ale až na několik výjimek bylo jejich stanovisko odmítavé. „Zajistit a prosadit dostavbu a rekonstrukci areálu, aby byl dostatečně technicky vybaven a poskytoval zázemí pro požadované obory, tak bude velkým úkolem pro Liberecký kraj, ostatní akcionáře a management nemocnice,“ dodal Ramzer.

Město do KNL vloží všechny budovy, o které mělo vedení zdravotnického zařízení zájem. Frýdlantu zůstane budova staré chirurgie, budova bývalé gynekologie a nefunkční budova kotelny. Nemocnice tyto budovy nechce, protože si po plánované rekonstrukci současné hlavní budovy a budovy bývalého dětského oddělení s převedenými budovami plně vystačí.

„Připravovaný projekt na přestavbu objektů v areálu nemocnice počítá s rekonstrukcí a dostavbou bývalého dětského oddělení a přestavbou hlavní budovy lůžkových oddělení. Dojde také k přesunům. Laboratoř z přízemí hlavní budovy bude umístěna do zrekonstruovaného objektu bývalého dětského oddělení, v uvolněných prostorách pak vznikne třetí lůžkové oddělení. Dojde také k dalším úpravám v uspořádání nemocnice, které výrazně zefektivní práci a pohyb zdravotníků a pacientů,“ popsal změny starosta Stodůlka.

Andrea Anna Ježková.
Majitelka Výtvarek: Věřím, že dokážeme uspokojit kreativní i umělecké duše

Vstupem Frýdlantu mezi akcionáře KNL, kterými jsou Liberecký kraj, Liberec a Turnov, vznikne povinnost finančně se podílet na vybudování Centra urgentní medicíny v Liberci. Náklady na stavbu centra jsou asi 2,42 miliardy korun, další miliarda padne za vybavení. Největší část financí bude platit kraj jako největší akcionář. Frýdlant by měl hradit příspěvek zhruba 4,5 milionu korun ročně. Moderní pavilon by měl být v Liberci hotov v roce 2025.