V tomto školním roce ve škole otevřeli čtyři první třídy a celkem nastoupilo 97 prvňáčků. Město Frýdlant přispělo letos každému prvňáčkovi na pořízení vybavení do školy částkou 800 korun. Jde o takzvané „pastelkovné“. Finanční příspěvek na nákup pomůcek pro děti, které zasedají do školních lavic poprvé, vyplácí město od školního roku 2012/2013.

„Nástup dítěte do první třídy je pro rodiče finančně náročný. Chceme proto rodičům prvňáků trochu ulevit při pořizování nutného vybavení. Částka se však nevyplácela rodičům dítěte, jak je tomu v některých obcích, nýbrž přímo škole, která za ni děti pomůckami vybavila,“ informoval Dan Ramzer. Za tzv. „pastelkovné“ škola dětem nakoupila výtvarné pomůcky, jako jsou pastelky, modelíny, čtvrtky, kufříky na pomůcky, vodovky nebo lepidla a nůžky.