„V ulici Hejnická bude nový chodník navazovat na stávající, který končí zhruba sto metrů za zámeckým rybníkem a bude pokračovat směrem k mostu pro pěší u tenisových kurtů. Před tímto mostem bude chodník rozšířen nad nábřežní zeď a opatřen zábradlím,“ řekla Kateřina Korečková z investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant.

V ulici Jizerská, která na Hejnickou navazuje, pak povede nový chodník od mostu u Pivovaru Albrecht a povede na pravé straně silnice až k mostu nad železnicí, kde se napojí na chodník stávající. „Chodník bude od komunikace oddělen zeleným pásem a v rámci stavebních prací tu dojde i k výměně stávajícího osvětlení. Autobusová zastávka, která v úseku je, zůstane samozřejmě zachována,“ dodal místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.