Část statku bude nově sloužit pro výuku odborného výcviku studentů frýdlantské Střední školy hospodářské a lesnické. „Je dobře, že se rýsuje možnost, jak do tohoto areálu, který poslední dobou spíš jen chátral, vrátit život – už jen pro jeho staletou minulost a historický odkaz. Není snadné pro něj zvolit odpovídající využití, ale věřím, že jsme zvolili dobrou cestu. Na jejím konci by mohl získat zpět svůj někdejší, dnes poněkud zašlý lesk,“ řekl hejtman Martin Půta.

Školní statek patří kraji, v minulosti fungoval jako společnost s ručením omezeným, nově se přemění na jeho příspěvkovou organizaci. Areál tvoří čtyři objekty soustředěné naproti sobě do čtverce. V budově A v části statku, kde se nalézá vjezd, budou dílny a další prostory určené žákům frýdlantské střední školy. „Praxi zde budou absolvovat mimo jiné studenti oborů lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva, kteří ji vykonávají v areálu hejnické pobočky frýdlantské školy. Po vybudování zázemí v budově A bude areál v Hejnicích prodán. Finanční prostředky z prodeje se využijí na rekonstrukci budovy,“ vysvětlil Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství a starosta Frýdlantu.

V přilehlém křídle, budově B, vznikne policejní hipologické centrum. Do stájí, které zde byly odjakživa, se tak opět vrátí koně. Náklady na vybudování centra by měly činit 77 milionů korun bez DPH.

„Dobrou zprávou je, že podle memoranda, které Liberecký kraj uzavře s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, tam bude poté, co kraj dokončí rekonstrukci budovy, provozovat policie své hipologické centrum v nájmu nejméně dvacet let. Nájem by měl pokrýt odpisy na rekonstrukci,“ sdělil hejtman Půta.

Právě ve Frýdlantském výběžku a jeho okolí naleznou policejní hlídky na koních široké využití. „Budou střežit takzvanou zelenou hranici a přispějí tak k vyšší bezpečnosti zejména ve Frýdlantském výběžku, kde jsou problémy s drobnou přeshraniční kriminalitou,“ dodal hejtman.

Budou i na horách

Kromě toho budou policisté na koních zajišťovat veřejný pořádek při konání sportovních a kulturních akcí. „Výkon hlídkové služby a zajištění veřejného pořádku budeme provádět také v oblastech Krkonošského národního parku a chráněných krajinných oblastí Jizerské hory, Český ráj nebo Máchův kraj. Samozřejmě, pokud budeme požádáni z jiných krajů, budeme vyjíždět i na opatření mimo Liberecký kraj,“ vysvětlila krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Policie ČR má zatím v republice tři oddělení hipologie – v Praze, Brně a Zlíně.

Nové oddělení ve Frýdlantu by mělo začínat se 4 koňmi, kteří by měli odrazit koncem letošního roku. „S postupným navýšením na maximum 9 až 10 koní. Pokud vše půjde dobře, tak bychom si přáli v roce 2022 nakoupit další dva koně, kteří půjdou na roční výcvik a na útvar přijdou v roce 2023,“ dodala Sochorová.

U policie slouží různá plemena koní, které ale musí plnit dané parametry. „Je dána minimální výška v kohoutku 165 cm. Pak jde především o jejich zdravotní stav a jejich specifické vlastnosti pro výkon služby. V rámci Policie ČR tak slouží například Český teplokrevník, Starokladrubský kůň nebo Nonius,“ vysvětlila Sochorová.

Nové oddělení hipologie je podle ní ve fázi vzniku, ale zájemci o službu se už hlásí. „Jde především o policistky. Starat se o koně budou částečně, oddělení bude zaměstnávat i ošetřovatele koní,“ doplnila mluvčí.

K tomu, aby bylo možné co nejdříve umístit na statku oddíl služební hipologie a přestěhovat tam středisko odborného výcviku Střední školy hospodářské a lesnické, je potřeba provést řadu úprav. „Je nezbytné co nejdříve odstranit ekologickou zátěž, kterou představují odpady, dále opravit budovy tak, aby neohrožovaly studenty, a rekonstruovat vodovodní řad, který je již neopravitelný. Máme představu, k čemu budou jednotlivé budovy využívány. Víme proto, jaké jsou priority a způsob jejich oprav a rekonstrukcí,“ řekl náměstek Ramzer.

Rozhodnutí kraje vítá i ředitel Střední školy hospodářské a lesnické Miroslav Kudrna. „My využíváme prostory statku, máme tam pronajaté stáje a učebny, což by mělo fungovat i nadále. To, že tady vznikne oddíl jízdní policie, je dobré i pro školu. Například naši studenti veterinářství tak budou moci vykonávat praxi přímo u nich,“ řekl Deníku Kudrna. Dodal, že je rád, že v budoucnu bude mít škola i lepší zázemí pro kvalitní praktickou výuku. „Obory jako agropodnikání a veterinářství mají přímo v osnovách předměty jako jezdectví nebo chov koní. S policií jsme jednali i o tom, že budeme na školních pozemcích pěstovat plodiny přímo pro ně,“ dodal ředitel školy.

Areál fungoval jako statek Střední školy hospodářské a lesnické od roku 1947. V roce 2006 došlo k jeho odtržení od školy a přeměně na společnost s ručením omezeným. Důvodem byla snaha snížit náklady. Kraj v té době školnímu statku přispíval na provoz dvěma miliony korun ročně, protože příspěvková organizace neměla možnost čerpat státní ani evropské zemědělské dotace. V loňském roce začala formální likvidace společnosti Krajský statek Frýdlant, která by měla skončit v září tohoto roku. K 1. únoru 2021 kraj zřídil příspěvkovou organizaci Školní statek Frýdlant a znovu tak vrátí objekty škole.