Historie soutěže sahá až do roku 2015, kdy se soutěž uskutečnila na podzim, ale pouze mi členy Českého zahrádkářského svazu Frýdlant. O rok později se soutěž otevřela široké veřejnosti. „K českému národu vždycky patřilo pěstování a také uchovávání výpěstků na zimu. Zavařování patří k oblíbeným způsobům, jak si dary léta zachovat. Chtěli jsme zjistit, jak šikovní v tom místní lidé jsou. Rozhodli jsme se ale, že nebudeme zkoumat sladké produkty, nýbrž kyselé. A konkrétně okurky. Protože ty nakládá a zavařuje opravdu hodně lidí a snad každý je má rád,“ řekl frýdlantský starosta Dan Ramzer, který i letos zasedne v porotě.

Do soutěže se může přihlásit každý, kdo sám nakládá a zavařuje okurky. Musí ale přinést hned dvě sklenice okurek. Jedna bude určena k získání vzorku pro hodnocení komise, druhá bude vystavena při vyhlášení a poslouží k vizuálnímu hodnocení, které se také boduje. Soutěžní vzorky lze odevzdávat buď na podatelně Městského úřadu Frýdlant v úředních hodinách, nebo v klubovně zahrádkářů za nemocnicí. Je také možné zaslat je poštou na adresu městského úřadu.

„Uvidíme, jak přívětivá bude letos příroda k pěstitelům okurek. Už se na jednotlivé vzorky moc těším. Kyselé jsem měl totiž vždycky moc rád, po prodělání nemoci Covid-19 se ale po kyselém mohu doslova „utlouct“, takže čím víc vzorků, tím lépe,“ svěřil se další z členů hodnotící komise, místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Odměněny budou tři nejlepší vzorky a slavnostní vyhlášení se uskuteční 22. září. Vítěz získá voucher do restaurace Na Rozcestí v hodnotě 1 000 korun, druhý v pořadí voucher do restaurace Na Rozcestí v hodnotě 500 korun a třetí pak poukaz do drogerie v hodnotě 250 korun. Loni se do Okurkiády přihlásilo patnáct soutěžících. Nejlepší doma naložené okurky letos vyrobila podle porotců Marie Korečková. V tajném hodnocení pak druhý nejvyšší počet bodů získala Kateřina Sojahová a třetí nejvyšší počet bodů získaly okurky zaslané klienty Domova U Spasitele.