Samotná rekonstrukce se uskuteční v několika etapách a předběžné náklady se vyšplhaly na 300 milionů korun. Je hotový projekt na obnovu objektu bývalého dětského oddělení a jeho napojení na stávající lůžkovou část nemocnice.

„Na rekonstrukci už máme vydáno stavební povolení. Ještě před jejím započetím ale bude v areálu nutné přeložit některé inženýrské sítě,“ sdělil místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Podle generálního ředitele KNL Richarda Lukáše nebyl frýdlantský areál po stránce stavebně – investiční zohledněn několik desítek let. Například operační sály se nachází v objektu postaveném v 80. a 90. letech 20. století. „Vše, co tam nyní je, funguje v improvizovaných prostorách, obdobně jako stále některé části liberecké nemocnice,“ zdůraznil.

Jako první je potřeba udělat přeložku přeložku vysokonapěťového kabelu a úpravy energocentra, což si vyžádá přibližně 25 milionů korun.